MEDALE DLA BETA BIO TECHNOLOGY

by betabio lipiec 04, 2017

Spółka Beta Bio Technology została nagrodzona 
Na Międzynarodowych Targach Wynalazców i Innowacji INTARG 2017.

“Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG są narzędziem prorynkowej promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług o poziomie gotowości technicznej TRL od 4 do 9, jak również innowacji, które weszły już na rynek i rozpoczęła się ich komercjalizacja. Targi są też platformą bezpośredniego kontaktu i spotkań przedstawicieli nauki, innowacyjnych przedsiębiorstw, przemysłu i otoczenia biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój.”

Srebrny medal został przyznany za wynalazek pn. “Zastosowanie Medyczne Beta-Glukanu z owsa”. Natomiast złoty medal za wynalazek pn. “Sposób wyodrębniania Beta-Glukanu ze zbóż”.