Beta Glukan

100% Rozpuszczalny Błonnik

czytaj więcej

Beta Glukan

100% Rozpuszczalny Błonnik

czytaj więcej

Beta Glukan

100% Rozpuszczalny Błonnik

czytaj więcej

 

Prozdrowotne działanie beta-glukanu 1-3,1-4

Prozdrowotne działanie dodatku beta-glukanu o diety umożliwiło pozyskanie dla niego zgody Europejskiej Rady ds Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na stosowanie oświadczeń zdrowotnych dla produktów zawierających beta-glukan 1-3,1-4.

Jest Prebiotykiem

Bardzo cenną cechą beta glukanu pochodzącego z owsa są jego właściowości prebiotyczne.

Choroby układu pokarmowego

Inną funkcją jaką spełnia betaglukan jest leczenie niektórych chorób przewodu pokarmowego.

Obniża ciśnienie krwi
Obniża równocześnie ciśnienie krwi oraz zmniejsza ryzyko deformowania naczyń przez blaszkę miażdżycową.
Przyspiesza gojenie ran
Stwierdzono również, że zastosowanie beta-glukanu ma duże znaczenie w przyspieszaniu procesu gojenia się ran.
 
Przeciwdziałanie rozwojowi nowotworów
W procesie fermentacji powstaje kwas mlekowy, który jest dobrym substratem dla nabłonka okrężnicy i zapobiega jego przemianie w komórki rakowe.
 

Polska myśl innowacyjna, polski wynalazek, polska produkcja

 Wdrażane przez Spółkę Beta Bio Technology rozwiązanie różni się od     już     istniejących podstawowymi cechami:

• To bezodpadowa, proekologiczna metoda biorafinacji produktów ubocznych      przemysłu zbożowo-młynarskiego, jakim są otręby owsiane.

• Technologia jest efektywna i nie wymaga stosowania dodatkowych obróbek       enzymatycznych, po których pozostałyby zanieczyszczenia w produkcie.

• Pozwala na otrzymanie izolatu beta-glukanu o czystości nawet do 95 proc.

• Stosowane są w niej bezpieczne odczynniki, które w docelowych produktach       przyjmują postać śladowych ilości soli kuchennej.

  

Wysokooczyszczony żelujący  1-3, 1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej

Zgłoszone rozwiązanie techniczno technologiczne w Urzędzie Patentowym RP pod nazwą „Sposób wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż” uzyskało patent nr. 224430,  aktualnie procedowany w procedurze EPO. Spółka na podstawie badań wykonanych w CBMIM PAN w Łodzi dokonała również zgłoszenia wynalazku w UPRP pn. „Zastosowanie medyczne beta-glukanu” – P.421338.

Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan cechuje się  innowacyjnością dzięki: wysokiej czystości na poziomie do 95 proc., niskim poziomem zanieczyszczeń (skrobiowych, białkowych, celulozowych) rozpuszczalnością w wodzie, właściwościami reologicznymi w roztworze i stanie żelowym, zdolnością do wiązania wody, stabilizacji emulsji i zagęszczania oraz poprawy tekstury i stabilizacji innych produktów, brakiem zapachu, bezbarwnością.

Końcowymi produktami wdrażanego przez spółkę rozwiązania będą: beta-glukan z owsa (1-3,1-4-B-D) o czystości do 95 proc, preparaty białek roślinnych w postaci koncentratu (zawierające min. 30 proc. białka) oraz izolatu (min. 60 proc. białka), preparaty nierozpuszczalnego błonnika owsianego.

Pozyskiwane zgodnie z opatentowaną technologią prozdrowotne, aktywne biologicznie produkty, znajdą zastosowanie na rynkach: spożywczym, suplementów diety, farmaceutycznym, kosmetycznym, zwierzęcym, a także,zgodnie z najnowszymi badaniami spółki – na rynku medycznym. Odbiorcami bezpośrednimi będą przedsiębiorstwa produkcyjne działające w wymienionych sektorach przemysłu, grupami docelowymi zaś – konsumenci produktów oferowanych przez te przedsiębiorstwa.

Beta-glukan 1-3, 1-4

Oświadczenia zdrowotne

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011

Rozporządzenie  Komisji  (UE)  nr  1160/2011,  z  dnia 14.11.2011r. dla beta-glukan z owsa β-(1–3) i β-(1–4) Treść oświadczenia: „Beta-glukany  pomagają  w  utrzymaniu  prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi” Warunki stosowania oświadczenia:Oświadczenie     może     być     stosowane     wyłącznie     w odniesieniu  do  żywności,  która  zawiera  co  najmniej  1g beta-glukanów  pochodzących  z  owsa,  otrębów  owsianych, jęczmienia,   otrębów   jęczmiennych   lub   mieszanek   tych źródeł  na  określoną  ilościowo  porcję.  Aby  oświadczenie mogło    być    stosowane,    podaje    się    Informację    dla konsumenta, że korzystne działanie występuje w przypadku spożywania  dziennie  3  g  beta-glukanów  pochodzących  z owsa,      otrębów      owsianych,      jęczmienia,      otrębów jęczmiennych lub mieszanek tych beta-glukanów

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012

Rozporządzenie   Komisji   (UE)   nr   432/2012,   z   dnia 16.05.2012r. dla betaglukanu występującego w owsie Treść oświadczenia: „Wykazano,     że     betaglukan     występujący     w     owsie obniża/redukuje   poziom   cholesterolu   we   krwi.   Wysoki poziom    cholesterolu    jest    czynnikiem    ryzyka    rozwoju choroby wieńcowej serca” Warunki stosowania oświadczenia:Należy   poinformować   konsumenta,   żę   korzystny   efekt występuje   przy   dziennym   spożyciu   3   g   betaglukanu występującego w owsie” Oświadczenie  może  być stosowane  w  przypadku  żywności zawierającej co najmniej 1g betaglukanu występującego w owsie na określoną ilościowo porcję”