O BETA BIO TECHNOLOGY

 

Beta Bio Technology sp. z o.o. powstała w 04 października 2013 roku w  w Częstochowie. Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie pozyskiwania beta-glukanu z owsa oraz pozycjonowania go w produktach przeznaczonych na rynek spożywczy, suplementów diety, żywności funkcjonalnej oraz medyczny.

W maju 2014 roku Spółka złożyła  Pani Prof. Joannie Harasym zlecenie na wykonanie pracy badawczej pt. Sposób wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż. Jednocześnie właściciele Spółki rozpoczęli działanie w celu uruchomienia procesu technologicznego we własnym laboratorium.

 W wyniku przeprowadzonych  prac badawczych powstało innowacyjne rozwiązanie techniczno-technologiczne, którego twórcą jest Pani Prof. Joanna Harasym. Spółka Beta Bio Technology w celu ochrony prawnej wyników prac badawczo-rozwojowych dokonała zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej ( pn. Sposób wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż – nr P.409942). Opracowana i zgłoszona do opatentowania metoda wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż stanowi innowację procesową, co przekłada się na otrzymanie w wyniku jej zastosowania beta-glukanu (1-3,1-4)  o czystości do 95% .

Przedmiot działalności Spółki w zakresie wdrożenia wyników prac B+R do produkcji beta-glukanu  wpisuje się w KIS 6, podpkt 1 „Produkty dietetyczne i lecznicze oraz dodatki do żywności pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mikrobiologicznego”. Jednocześnie wyodrębniony z owsa wysoko oczyszczony beta-glukan posiadający właściwości dietetyczne i lecznicze jest zgodny z KIS 5, pktII, podpkt 2 ”Produkcja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innych produktów o projektowanych cechach żywieniowych i zdrowotnych”.

Beta Bio Technology Sp. z o.o jest spółką celową założoną w celu komercjalizacji przedsięwzięcia pn. „Sposób wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż”.

O PRODUKCIE

1-3 , 1-4 β-D-glukan, polisacharyd nieskrobiowy, ekstrakt z ziaren owsa.Produkt otrzymywany z ziaren owsa siewnego Avena sativa L. lub jego części (otręby, błonnik owsiany) zgodnie z opatentowaną metodą.Wysoko oczyszczony produkt zawiera w swoim składzie do 95% beta-glukanu z owsa. Zanieczyszczenia (w szczególności skrobiowe, białkowe czy celulozowe) kształtują się na poziomie max. do 10%. Cechą charakterystyczną wynikającą z jego czystości jest całkowita rozpuszczalność, bezwonność, bezbarwność i brak smaku. Cechy  wyróżniające wysoko oczyszczony beta-glukan to własności reologiczne żelowym roztworu i żelu, zdolność do wiązania wody, stabilizacji emulsji i zagęszczania oraz poprawy tekstury, a także wzmocnione oddziaływanie zdrowotne.