Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BBT

Data dodania: 2018-05-10

Kategoria: zapytanie ofertowe – Polska

Przedmiot: Opracowanie procesu mikrogranulowania wysokooczyszczonego beta-glukanu 1-3,1-4 z owsa pozyskiwanego w innowacyjnym procesie biorafinacji kaskadowej zgodnie z patentem P.224430 w celu umożliwienia jego dalszego zastosowania

Organizator: Beta Bio Technology sp. z o.o.

Adres: Nałkowskiej 15 c, 42-200 Częstochowa

Województwo / powiat: Województwo Śląskie, Powiat Częstochowski

Państwo: Polska

Telefon / fax: 500 591 734

E-mail: kontakt@betaglukan-bio.com

Opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi:
Wykonanie prac przemysłowych mających na celu opracowanie prototypu zmikrogranulowanego beta – glukanu 1-3, 1-4 w celu poprawy jego biodostępności, umożliwienie konfekcjonowania, transportu oraz dalszego przetwarzania.

Kod CPV: 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe.

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe 1-2018-BBT

Formularz ofertowy zał. nr 1-2

Załacznik nr 3

 

>> PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY <<

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/BBT

Data dodania: 04.12.2017

Kategoria: zapytanie ofertowe – Polska

Przedmiot: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology.  Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej.

Organizator: Beta Bio Technology sp. z o.o.

Adres: Nałkowskiej 15 c, 42-200 Częstochowa

Województwo / powiat: Województwo Śląskie, Powiat Częstochowski

Państwo: Polska

Telefon / fax: 500 591 734

E-mail: kontakt@betaglukan-bio.com

Opis:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2017 na Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova

Cel zapytania ofertowego:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego:„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology.  Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej”.

Realizacja przedmiotu zapytania ofertowego będzie częścią projektu pt: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego BBTInnova spółki Beta Bio Technology.  Biorafinacja zbóż w celu pozyskania produktów o wysokiej wartości dodanej.” Projekt będzie realizowany w ramach działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe

Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

 

>> PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY <<