Dotacja

Oś priorytetowa

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

 

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Tytuł projektu

MicroPOWER

innowacyjna technologia funkcjonalizacji produktów ubocznych z
procesu izolacji beta-glukanu z owsa wykorzystująca promieniowanie mikrofalowe.

Cel projektu

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii funkcjonalizacji produktów ubocznych z procesu izolacji beta-glukanu z owsa wykorzystującej promieniowanie mikrofalowe do zmiany właściwości reologicznych i strukturotwórczych.

Wartość projektu – 2 363 208,10 PLN

Wartość uzyskanego dofinansowania – 1 793 884,23 PN